Проверете:


Контакт информации:
Е-маил: contact@dom-design.com.mk
Телефон: 02 3111-544
Мобилен: 078/339-362
Факс: 02 3111-544

www.dom-invest.com.mk

Проектирање

(Изработка на проекти на колективни станбени згради, деловни објекти и индивидуални куќи): При разработка на секоја проектна задача, нашиот тим води сметка за намената на планираниот простор и на истиот му дава облик така да корисникот во него се чувствува удобно, воедно запазувајќи ја во целост бараната функција. Дизајнот и проектите ги работиме во сите потребни фази на разработка:
- Идеен проект
- Основен проект
- Изведбен проект со сите фази:
- Архитектура
- Статика
- Машинство
- Електрика
- Водовод и канализација
- Заштита при работа
- ПП заштита
- Проект на изведена состојба
Клиентите кои не избираат нас за проектирање на нивните објекти, добиваат не само функционално решение, туку и дизајнирано, смело, уметничко дело.

Последни проекти:

Издвојуваме: