Проверете:


Контакт информации:
Е-маил: contact@dom-design.com.mk
Телефон: 02 3111-544
Мобилен: 078/339-362
Факс: 02 3111-544

www.dom-invest.com.mk

Нови проекти

08.10.2007 Градба на станбен објект со 11 стана во Карпош 1, ул. Иван Аговски бр. 4

ДОМ - ИНВЕСТ Милениум изведува помали станови по принцип клуч на рака со квадратури од 27 м2 од 76 м2 во објект со П+3+манс. во населба Карпош 1, во близина на Полицијата. становите се планира да бидат готови во април 2008 год. Фотографии во прилог

Материјали со кои се гради објектот:

- Конструкција – армирано бетонска
- Подови – модерна
- Санитарии – модерни
- Внатрешни врати – дупло сперовани
- Надворешни врати – блиндор
- Столарија – PVC петокоморни профили Трокал профили
- Фасада - демит

Последни проекти:

Издвојуваме: